AlterRadio

AlterRadio 106.1 FM & en ligne - Une autre idée de la radio !

Accueil > E-Services > Dezyèm apèl a pwopozisyon Fon pou Sèvis Vilgarizasyon Agrikòl pou 18 komin ki (...)

Dezyèm apèl a pwopozisyon Fon pou Sèvis Vilgarizasyon Agrikòl pou 18 komin ki nan Depatman Sid yo

vendredi 22 décembre 2017

Direksyon Depatmantal Agrikòl Sid ap fè konnen, Fon pou Sèvis Vilgarizasyon Agrikòl (FSV) a, deja lanse yon dezyèm apèl a pwopozisyon pou tout 18 komin ki nan Depatman Sid peyi a.

Fon sa a soti nan pwojè Ranfosman Sèvis Piblik Agrikòl (RESEPAG), Leta Ayisyen ap mennen granmesi yon bourad lajan Bank Mondyal.

Anons sa a konsène òganizasyon pwodiktè kap travay nan sektè agrikòl la e ki gen pou pi piti 50 manm. Tout òganizasyon sa yo kapab depoze pwojè.

Pou plis enfòmasyon, voye yon mesaj elektronik nan adrès AGRER, ki se Operatè FSV a. Adrès elektwonik la se ofsv.regionsud@gmail.com, oswa rele nan nimewo telefòn sa yo : 49-29-90-64, 41-23-08-59 soti lendi pou rive vandredi depi 8 tè nan maten pou rive 4 trè nan aprèmidi.

Adrès AGRER Okay, se Bergeau 4, No 9